EKSEMPEL PÅ FORLØB

BØRN - NATUR - MOTORIK

 

Eksempel på aktiviteter Læringsmuligheder
Regnorm dans:

Vi står i rundkreds, mens vi synger en lille sang om regnormen. Samtidig trampes i jorden, hvorved der kommer regnorme op. Vi kan derefter samle dem op og snakke om regnormen.

 • udvikling af sprog og rytme
 • taktil sansning
 • rykke personlige grænser
 • naturfaglig viden
 • fælles oplevelse
Barfodstur:

Vi smider sko og strømper og tager på en mindre tur i skoven, på stranden eller har spande med forskelligt indhold. Vi går på de forskellige underlag og leger lege.

 • begrebsforståelse (hård/blød,varm/kold,våd/tør)
 • sprogudvikling
 • sansning
 • motorik
 • fællesskab
Klatring på skrænt:

Vi klatre og leger på skrænter med et tov. Kravler op og ned, ruller og glider. Vi finder på lege…børnene er igangsættere.

 • motorik – krydsbevægelser
 • fantasi
 • erfaringsopbygning – eksperimenterende
 • sprogudvikling
 • fællesoplevelser
Over stok og sten:

Vi går tur i skoven – væk fra stierne. Så der vil være udfordringer med at klatre over, under, gennem og balancegang, samt hvad naturen nu kan byde på af spændende udfordringer. Vi snakker selvfølge også om de spændende fund vi gør undervejs af dyrespor eller -lort og planter. Og vi får helt sikkert en snak om alle de væsener, der kan bo i skoven.

 • påvirkning af hele sanseapparatet
 • motorik
 • fælles oplevelser og fællesskab
 • udvikling af sprog
 • fantasi
 • udvikling af selvet