SPECIALINSTITUTIONER

FRILUFTSLIV TIL ALLE

Når din institution inddrager friluftsaktiviteter i det pædagogiske arbejde med børn og unge med særlige behov, opnås mange gode oplevelser og erfaringer, der er med til at udvikle sociale færdigheder og styrke fællesskabet. Naturen i sig selv giver gode muligheder for forskellighederne i gruppen. Der er højt til loftet og mulighed for at trække sig. I mit arbejde sørger jeg for, at finde aktiviteter til alles funktionsniveau. Dette er med til at eleven/brugeren opnår følelsen af at bidrage med noget til fællesskabet og være en del af noget større, og derved udvikle selvet. Disse rammer har jeg gode erfaringer med at skabe, så der er plads til alle og det giver gode muligheder for, at rykke de personlige grænser hos den enkelte elev/bruger.

Din institution får planlagte aktiviteter, der er skræddersyet til netop jeres behov. Aktiviteter der er forudsigelige og miljøer, der er trygge. Hos Sand Natur arbejdes der altid i muligheder, frem for begrænsninger, hvilket gør det muligt at alle får en god oplevelse.